FHI 360 Moldova

PARTENERII PROGRAMULUI CETĂȚENII ACȚIONEAZĂ

1.Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

Titlul proiectului: Abilitarea grupurilor vulnerabile (persoanele cu HIV/SIDA, persoanele cu dizabilități mintale și victimele malpraxisului medical din Moldova) cu instrumentele necesare pentru protejarea și apărarea drepturilor lor

Sumarul proiectului: IDOM se axează pe îmbunătățirea protecției legale a persoanelor cu HIV, persoanelor cu dizabilități mintale și a victimelor malpraxisului medical. În acest scop sunt organizate discuții cu părțile interesate pertinente, acțiuni de advocacy pentru modificări legislative și un eveniment informațional public. Activitățile includ cooperarea cu autoritățile pentru elaborarea și prezentarea modificărilor prevederilor legale care sunt în contradicție cu drepturile omului în cazul acestor grupuri, precum și desfășurarea unei evaluări de necesități cu privire la drepturile medicale ale pacienților, organizarea unui atelier public pentru pentru informarea părților interesate despre problemele relevante în domeniul drepturilor omului și în vederea obținerii contribuției acestora pentru soluții potențiale. Totodată sunt distribuite materiale informaționale în scopul educării părților interesate despre drepturile persoanelor cu dizabilități mentale din Moldova.

Durata: 1 martie 2017 – 31 decembrie 2017

2. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)

Titlul proiectului: Prevenirea exploatării sexuale și a abuzului față de copii în Republica Moldova

Sumarul proiectului: Proiectul CNPAC este centrat pe reducerea toleranței față de exploatarea sexuală a tinerilor și consolidarea capacităților comunităților de a preveni, recunoaște și raporta cazuri de abuz și exploatare. Activitățile includ dezvoltarea și publicarea unei platforme web specializate, cât și a materialelor informative scrise și organizarea cluburilor de discuții cu adolescenții pentru discutarea problemele relevante și ascultarea perspectivei acestora.

Durata: 1 martie 2017 – 31 decembrie 2017

3. Clubul de femei ,,Golubka”

Titlul proiectului: Împreună avem grijă de oraș!

Sumarul proiectului: Grantul organizației Golubka este îndreptat spre îmbunătățirea implicării cetățenilor în dezvoltarea comunității, prin includerea lor în procesul elaborării noului Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică pentru Basarabeasca. Activitățile includ difuzarea a patru emisiuni TV cu privire la problemele de dezvoltare locală pentru discuții publice, desfășurarea atelierelor de lucru pentru colectarea sugestiilor părților interesate și o audiere publică pentru a colecta părerile publicului cu privire la proiectul planului strategic.

Durata: 1 aprile 2017 – 31 iulie 2017

4. Clinica Juridică din Comrat (CJC)

Titlul proiectului: Dezvoltarea sensibilității civice, a activismului și a simțului de responsabilitate între tinerii din Unitatea Teriotorială Autonomă Găgăuzia

Sumarul proiectului: Grantul CJC este axat pe sporirea participării civice în cadrul comunităților locale din Găgăuzia prin implicarea tinerilor în procesele de luare a deciziilor. Activitățile includ instruirea tinerilor voluntari, desfășurarea sondajelor pentru a identifica probleme la nivel local, sumarizarea concluziilor într-un raport și organizarea grupurilor de inițiativă de voluntari pentru a discuta aceste probleme locale cu părțile interesate, pleda pentru soluții și monitoriza rezolvarea acestora.

Durata: 1 aprilie 2017 – 31 decembrie 2017

5. Federația pentru Drepturi și Resurse a Persoanelor cu Tulburări din Spectrul Autist din Republica Moldova (FEDRA)

Titlul proiectului: Implicare pentru autism

Sumarul proiectului: Grantul oferit organizației FEDRA este axat pe creșterea implicării comunității în susținerea copiilor cu autism din Moldova. Aceasta va fi realizat prin dezvoltarea unei platforme web care va servi drept un centru comun de resurse pentru părțile interesate relevante, desfășurarea a două mese rotunde în afara orașului Chișinău pentru distribuirea informației despre platformă și crearea de parteneriate, precum și organizarea unui concert de caritate în beneficiul unui centru local și în scop de sensibilizare.

Durata: 1 mai 2017 – 31 octombrie 2017

6. Fundația Filantropică Medico- Socială „ANGELUS-MOLDOVA”

Titlul proiectului:  Împreună putem combate cancerul!

Sumarul proiectului: Proiectul „ANGELUS-MOLDOVA” își propune să îmbunătățească mediul psihologic și social al persoanelor diagnosticate cu cancer prin desfășurarea unor întâlniri și instruiri a 25 de pacienți de la Centrul de Îngrijire Paliativă “Angelus” din satul Isacova raionul Orhei și a 25 de membri ai familiilor acestor pacienți care vor fi abilitați să promoveze integrarea socială în procesul de negociere a acordurilor de parteneriat cu autoritățile publice locale.

Durata: 1 septembrie 2017 – 31 martie 2018

7. GENESIS

Titlul proiectului: Implicare prin auto-reprezentare

Sumarul proiectului: Proiectul GENESIS va contribui la abilitarea persoanelor cu dizabilități din raionul Anenii Noi pentru  a asigura incluziunea socială și participarea lor ca cetățeni egali la viața comunității. GENESIS intenționează să creeze un grup de auto-reprezentare în Anenii Noi pentru a promova drepturile persoanelor cu dizabilități și pentru a facilita incluziunea lor socială prin sensibilizarea, consolidarea capacităților și acțiuni de advocacy.

Durata: 1 septembrie 2017 – 30 aprilie 2018

8. Centrul de Resurse pentru Educație Ecologică și Dezvoltare Durabilă (CREEDD)

Titlul proiectului: Oraș Curat: Consolidarea capacității pentru gestionarea eficientă a deșeurilor în municipiul Bălți

Sumarul proiectului: Proiectul CREEDD va îmbunătăți nivelul de protecție a mediului în Bălți prin promovarea practicii managementului selectiv al deșeurilor și susținerea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor. Activitățile vor include un studiu de fezabilitate, o serie de întâlniri pentru elaborarea documentelor ce țin de cadrul regulatoriu al sistemului de gestionare a deșeurilor, activități de informare și advocacy pentru promovarea adoptării acestora.

Durata: 1 septembrie 2017 – 30 iunie 2018

9. Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova (ASRMM)

Titlul proiectului: Bazele ajutorului medical de urgență pentru liceeni

Sumarul proiectului: Proiectul ASRMM va dezvolta abilitățile elevilor de a oferi ajutorul medical de urgență semenilor și comunității, va încuraja voluntariatul și acțiunea civică prin implicarea studenților de la medicină ca furnizori ai acestor cursuri practice.

Durata: 1 septembrie – 31 decembrie 2017

10. Centru de Intervenție Precoce „Voinicel”

Titlul proiectului: Advocacy pentru asigurarea finanțării din partea statutului a serviciilor de intervenție timpurie (a copiilor cu deficiențe neuropsihomotorii) furnizate de Centrul “Voinicel” și alte OSC-uri

Sumarul proiectului: Proiectul Centrului “Voinicel” va avea scopul de a promova extinderea finanțării din partea statului a serviciilor de intervenție timpurie (SIT) a copiilor cu deficiențe neuropsihomotorii, prin instruirea părinților ca aceștia să pledeze și să sprijine elaborarea unei petiții la Compania Națională de Asigurări în Medicină, prin publicarea unor materiale promoționale care descriu beneficiile serviciilor SIT și ghidarea a cinci OSC-uri din alte regiuni cum să presteze servicii de intervenție timpurie și metode de aplicare pentru finanțarea de stat prin intermediul mecanismului de contractare socială.

Durata: 1 octombrie 2017 – 31 martie 2018

 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...